Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Konstantynów Łódzki  sprawdź informacje  Na Mapie miasta Konstantynów Łódzki

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej miasta Konstantynów Łódzki.

Mapa Geoportal Konstantynów Łódzki
Mapa z granicą miasta Konstantynów Łódzki

Dane urzędu

Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkimul. Zgierska 2Konstantynów Łódzki, 95-050

Tel: 42 2111173

Fax: 42 2111168

E-mail: sekretariat@konstantynow.pl

Powiat: pabianicki

Województwo: łódzkie

Numer TERYT miasta Konstantynów Łódzki: 1008011

Witryna: www.konstantynow.pl

Władze lokalne: Burmistrz Robert Jakubowskisekretariat@konstantynow.pl

Aktualności z miasta Konstantynów Łódzki

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Konstantynowa Łódzkiego

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych miasta Konstantynów Łódzki to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w mieście Konstantynów Łódzki na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Konstantynowa Łódzkiego, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej, klikając w ten link!

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Konstantynowa Łódzkiego

Miasto Konstantynów Łódzki w liczbach

Powierzchnia miasta Konstantynów Łódzki*

27 km2

2307 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców miasta Konstantynów Łódzki*

18 335 mieszkańców

394 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia miasta Konstantynów Łódzki*

673 mieszkańców na km2

224 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Konstantynów Łódzki

Geoportal Konstantynów Łódzki prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Konstantynów Łódzki

Jak powstał Geoportal miasta Konstantynów Łódzki?

Geoportal Konstantynów Łódzki powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu miasta Konstantynów Łódzki, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Konstantynów Łódzki umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych miasta Konstantynów Łódzki

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Konstantynów Łódzki?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla miasta Konstantynów Łódzki;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP miasta Konstantynów Łódzki;
 • Rejestr wydanych pozwoleń miasta Konstantynów Łódzki;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów miasta Konstantynów Łódzki;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Konstantynowa Łódzkiego.
Informacje na Geoportalu Konstantynów Łódzki

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Konstantynów Łódzki?

 • Rejestr działek ewidencyjnych miasta Konstantynów Łódzki;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w mieście Konstantynów Łódzki;
 • Rejestr MPZP Konstantynów Łódzki;
 • Mapa działek ewidencyjnych miasta Konstantynów Łódzki;
 • Mapa Topograficzna miasta Konstantynów Łódzki;
 • Mapa Solarna miasta Konstantynów Łódzki;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w mieście Konstantynów Łódzki;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Konstantynów Łódzki

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Konstantynów Łódzki?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Konstantynów Łódzki.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu miasta Konstantynów Łódzki łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Konstantynowie Łódzkim. W zależności od wybranej kompozycji mapy Konstantynowa Łódzkiego zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w mieście Konstantynów Łódzki, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Konstantynów Łódzki oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych miasta Konstantynów Łódzki. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Konstantynowa Łódzkiego możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Konstantynowa Łódzkiego. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów miasta Konstantynów Łódzki. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Konstantynów Łódzki.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Konstantynowie Łódzkim.

  Geoportal miasta Konstantynów Łódzki posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny miasta Konstantynów Łódzki. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Konstantynowie Łódzkim sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny miasta Konstantynów Łódzki przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Konstantynowie Łódzkim.

  W Geoportalu Konstantynów Łódzki przedstawiamy informacje z rejestru MPZP miasta Konstantynów Łódzki. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Konstantynowie Łódzkim. W zakładce dotyczącej MPZP miasta Konstantynów Łódzki zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni miasto Konstantynów Łódzki, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru miasta Konstantynów Łódzki oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w mieście Konstantynów Łódzki.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach miasta Konstantynów Łódzki. Sprawdzisz, czy na obszarze miasta Konstantynów Łódzki są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach miasta Konstantynów Łódzki podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w mieście Konstantynów Łódzki.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Konstantynowie Łódzkim. W Geoportalu miasta Konstantynów Łódzki udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Konstantynowie Łódzkim wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w mieście Konstantynów Łódzki.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w mieście Konstantynów Łódzki. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Konstantynów Łódzki dla mieszkańców

Geoportal Konstantynów Łódzki jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Konstantynów Łódzki. Na mapie Konstantynowa Łódzkiego sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu miasta Konstantynów Łódzki mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Konstantynów Łódzki. Korzystając z map Geoportalu miasta Konstantynów Łódzki w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu miasta Konstantynów Łódzki są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu miasta Konstantynów Łódzki dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Konstantynów Łódzki dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować