Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Konstantynów Łódzki w liczbach

Najważniejsze statystyki GUS dla miasta Konstantynów Łódzki

Konstantynów Łódzki, miasto w województwie łódzkim, powiat pabianicki.

Powierzchnia miasta Konstantynów Łódzki wynosi 27 km2, zajmuje 2307 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Miasto Konstantynów Łódzki zamieszkuje 18 335 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 394 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w mieście Konstantynów Łódzki wynosi 673, jest 224 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące miasta Konstantynów Łódzki. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak miasto Konstantynów Łódzki prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się miasto Konstantynów Łódzki.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 miasta Konstantynów Łódzki: 272307
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w Konstantynowie Łódzkim: 2,18271
Lesistość w % w Konstantynowie Łódzkim: 9,91976
Ludność na 1 km2 w Konstantynowie Łódzkim: 673224
Liczba ludności ogółem w Konstantynowie Łódzkim: 18 335394
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w Konstantynowie Łódzkim: 7,1227
Stopa bezrobocia 2019r. w Konstantynowie Łódzkim: --
Stopa bezrobocia 2020r. w Konstantynowie Łódzkim: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w Konstantynowie Łódzkim: 8,52-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w Konstantynowie Łódzkim: 78,9-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w Konstantynowie Łódzkim: 128238
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w Konstantynowie Łódzkim: 8,5189
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w Konstantynowie Łódzkim: 84,6-
Szkoły podstawowe ogółem w Konstantynowie Łódzkim: 5790
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w Konstantynowie Łódzkim: 17717
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w Konstantynowie Łódzkim: 1 023,0195
Przedszkola bez specjalnych w Konstantynowie Łódzkim: 8293
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w Konstantynowie Łódzkim: 418,2215
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w Konstantynowie Łódzkim: 76,31949
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w Konstantynowie Łódzkim: 4,5343
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w Konstantynowie Łódzkim: 2671368
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w Konstantynowie Łódzkim: 4 028-
Ceny mieszkań ogółem w Konstantynowie Łódzkim: 4 249-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w Konstantynowie Łódzkim: 4 574-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w Konstantynowie Łódzkim: 88,01503
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w Konstantynowie Łódzkim: 31,11580
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w Konstantynowie Łódzkim: 88,0664
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w Konstantynowie Łódzkim: 31,1934
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w Konstantynowie Łódzkim: 0,02167
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w Konstantynowie Łódzkim: 0,01986

Źródłem danych statystycznych dla miasta Konstantynów Łódzki jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla miasta Konstantynów Łódzki, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu miasta Konstantynów Łódzki. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.